Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders en gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders en gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de patiënt. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.

Samenwerking

Indien gewenst is er overleg met bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts, specialist, psycholoog, leerkracht, ambulant begeleider, fysiotherapeut, tandarts of andere betrokkene. Binnen De Kolk heeft onze praktijk multidisciplinair overleg.

Vergoeding

Voor 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betekent het dat logopedische zorg volledig wordt vergoed, zonder bijkomende kosten.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt, dat de vergoeding valt onder het eigen risico van de basisverzekering. Voor 2024 is 385 euro uw verplicht eigen risico. U kunt bij uw zorgverzekeraar opvragen hoeveel u al heeft verbruikt.

Verwijzing- eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek dient u mee te nemen:

  • een verwijsbrief van uw arts, specialist, tandarts of orthodontist
  • verzekeringspasje
  • geldig identiteitsbewijs, ook voor kinderen. Dit is wettelijk verplicht.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Logopediepraktijk Oostzaan streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Ons privacyreglement vindt u hier.